Bạn cần giúp đỡ? - Hãy liên hệ với đội ngũ lành nghề của chúng tôi

Đến với chúng tôi, bạn không cần phải trải qua 4 giai đoạn để tìm được nhân viên ưng ý. Chúng tôi tin tưởng vào liên hệ trực tiếp và trợ giúp cá nhân. Hãy liên hệ với một người trong chúng tôi.

Michael Almstrup
Michael Almstrup
Director
Bo Hedegaard
Bo Hedegaard
Director, Partner
Martin Mensbo Christiansen
Martin Mensbo Christiansen
Head of HubSpot
Rasmus Høegh Refstrup
Rasmus Høegh Refstrup
Customer Manager
Anne Bank Lindberg
Anne Bank Lindberg
Designer, Partner
Tina Poulsen
Tina Poulsen
Chief of Digital Marketing
Allan Weyhe Cloos
Allan Weyhe Cloos
Customer Service Consultant
Mads Høegh Kongensgaard
Mads Høegh Kongensgaard
Shopify Tech Lead
Dennis Rud Christensen
Dennis Rud Christensen
Lead Developer
Morten Overgaard Mønsted
Morten Overgaard Mønsted
Technical Project Manager
Allan Lund Lauridsen
Allan Lund Lauridsen
Developer
Daniel Esbersen
Daniel Esbersen
Front-end Developer
Rasmus Skjoldborg Jørgensen
Rasmus Skjoldborg Jørgensen
Lead Developer
John Nielsen
John Nielsen
Developer
Maria Flansmose Iversen
Maria Flansmose Iversen
Finance Manager
Nerijus Džindželėta
Nerijus Džindželėta
Lithuania Director, Partner, Developer
Mathias Givskov Hansen
Mathias Givskov Hansen
Tech Lead
Tina Mølbach
Tina Mølbach
Project Manager
Jacob Knutsson Sandhøj
Jacob Knutsson Sandhøj
Technical Product Manager
Jesper Navntoft Pedersen
Jesper Navntoft Pedersen
Chief Product Officer
Rikke Nielsen
Rikke Nielsen
Maternity leave
Annemette Rosenkilde Lucas
Annemette Rosenkilde Lucas
Marketing Manager
Jytte Kristiansen
Jytte Kristiansen
Assistent
Anja Esbersen
Anja Esbersen
Google Ads Specialist
Flemming C. Lund
Flemming C. Lund
Head of SEO & B2B Marketing
Jacob Lykke
Jacob Lykke
Art Director
Bjarne Fyrstenborg
Bjarne Fyrstenborg
Developer
Dan Bastrup Sørensen
Dan Bastrup Sørensen
Project Manager
Louise Færk
Louise Færk
E-mail Marketing Specialist
Lasse Bech Eiler
Lasse Bech Eiler
Ecommerce Solution Architect
Pernille Pedersen
Pernille Pedersen
Administrative Assistent
Nicolai Hesselholdt
Nicolai Hesselholdt
Tracking & Google Ads Specialist
Phung Hoang Linh
Phung Hoang Linh
Magento Tech Lead
Dat Hoang Quoc
Dat Hoang Quoc
Magento Back-end Developer
Leif Pedersen
Leif Pedersen
.Net Developer
Malte Bolvig Hansen
Malte Bolvig Hansen
Digital Marketing & CRO Specialist
Jesper Ransborg
Jesper Ransborg
Front-end Developer
Thomas Nygaard
Thomas Nygaard
Shopify Developer
Jesper Dørk
Jesper Dørk
Project Manager
Sidsel Holdt-Jensen
Sidsel Holdt-Jensen
SEO Consultant
Tuan Le Ke
Tuan Le Ke
Magento Front-end Developer
Daniel Thomas Casse
Daniel Thomas Casse
Customer Service Consultant
Stasys Šeirys
Stasys Šeirys
Software Developer
Jesper Lauridsen
Jesper Lauridsen
Developer
Kenny Bak Jensen
Kenny Bak Jensen
Tracking & Data Specialist
Lasse Søndergaard Bertelsen
Lasse Søndergaard Bertelsen
Paid Social Specialist
Ali Moussa
Ali Moussa
Google Ads konsulent
Nicolai Kibsgaard
Nicolai Kibsgaard
Magento Team Lead