WEBTILGÆNGELIGHED for offentlige og private virksomheder

Webtilgængelighed skal sikre, at alle kan forstå og bruge din hjemmeside korrekt.

Selvom det måske virker banalt, så tænkt på dem der har et handicap eller på anden måde er udfordret i hverdagen - måske også bare for en kortere periode. 

 

Er din hjemmeside fx optimeret til at tilgodese en blind person, en person med en hjernerystelse eller en stresset person? Det er netop meningen med webtilgængelighed! 

 

Og det er et område, MCB er eksperter på! Så skal vi ikke hjælpe dig med at overholde lovgivningen?

Hvad er webtilgængelighed?

Webtilgængelighed er et princip om brugeroplevelse. 

Det handler om de teknikker, som du bør følge, når du udvikler både websteder, mobilapplikationer og andre former for tekniske løsninger, der skal kunne bruges af alle - herunder også brugere med et varigt eller nuværende handicap. Brugere har nemlig forskellige forudsætninger for at agere med et website.

 

Det kan fx være dem med et kognitivt handicap, der har behov for enkelt indhold og navigation eller blinde brugere, der anvender en skærmlæser til at læse et website. 

 

Det vil sige, at det er de tiltag, der sikrer nem online tilgang for alle, hvad end det sker ved egen hjælp eller med teknologiske hjælpemidler. Du skal derfor skabe en sammenhæng mellem din strategi, dit design og din udvikling, så du bruger de rette virkemidler.

Hvorfor skal jeg arbejde med webtilgængelighed?

Ca. 1 ud af 5 personer er hæmmede digitalt bl.a. ift. føle-, syns’, høre- og kognitive udfordringer. Og de kan være både permanente, midlertidige eller situationsbestemte. Derfor er det især de offentlige organisationer, der skal sikre adgang til deres websites, mens private virksomheder kan indhente store gevinster ved også at gøre deres websites mere tilgængelige. 

 

Derfor er der flere gode grunde til, at det netop er noget, du bør prioritere. 

 

For det første foreskriver lovgivningen at specielt offentlige hjemmesider skal være tilgængelige for alle senest i juni 2021. Private virksomheders websites omfattes fra juni 2025.

 

For det andet sikrer en høj grad af webtilgængelighed:

graph-statistics-coffee

Selvbetjente brugere

target-path

Bedre brugeroplevelser

analytics-graph-bar-1

Øget trafik på site

seo-search-page

Bedre placeringer

analytics-bars-3d

Højere konverteringsrater

analytics-board-graph-line

Øget performance

Hvordan sikrer jeg webtilgængelighed?

Der er 4 overordnede principper, som du altid bør have fokus på, når du arbejder med webtilgængelighed:

 

 • Opfattelighed
 • Funktionsdygtighed
 • Forståelighed
 • Robusthed

 

Alle 4 principper kommer fra standarden WCAG.

 

 

De dækker bl.a. over:

 

 • Billeder skal være opfattelige for skærmlæserprogrammer, hvorfor de skal tekstliggøres
 • Webstedet skal være anvendeligt for brugere, der bruger tastatur og ikke mus
 • En digital selvbetjeningsløsning skal være forståelig og dermed tilbyde fejlforslag og instruktioner bl.a. ved indtastningsfejl
 • Webstedet bør være robust ved at benytte korrekt kodning, så brugernes værktøjer fortolker dem ensartet

Hvad siger loven om webtilgængelighed?

Betydningen af webtilgængelighed rækker længere endnu, da der er tale om juridiske regler. De er sat i værk for at sikre, at så mange som muligt kan bruge websteder og mobilapplikationer uanset evner og bunder i et EU-direktiv, der refererer direkte til den internationale standard, WCAG 2.1.

 

webtilgaengelighed_web_2020-2

WCAG er guidelines, der beskriver, hvordan dit website bør designes og kodes, så det kan bruges af alle. I den fremgår 3 forskellige niveauer; A, AA og AAA. A er det laveste overholdelsesniveau, AA er det mellemste overholdelsesniveau, mens AAA er det højeste overholdelsesniveau. 

 

Offentlige websites skal overholde niveau AA, som bl.a. handler om at sørge for, at alle overskrifter indeholder logiske afsnit, linktekster oplyser destinationen (det er fx ikke tilstrækkeligt at bruge ‘klik her’), og der er ordentlige farvekontraster mellem tekst og baggrund.

 

For at tydeliggøre i hvor høj grad du overholder loven om webtilgængelighed på dit website, skal du udarbejde en tilgængelighedserklæring. Den fortæller, hvilke krav du lever op til og omvendt, hvilke du ikke lever op til (endnu).

 

En tilgængelighedserklæring skal være offentliggjort på dit website fra det tidspunkt, det er omfattet af loven. Derfor kan du have et stort arbejde foran dig allerede nu. Men det er heldigvis noget, MCB kan hjælpe dig med.

 

Du skal være opmærksom på, at tilgængelighedserklæringen skal opdateres mindst én gang årligt. Det gør du via løsningen, WAS-Tool, der er udviklet af bl.a. Digitaliseringsstyrelsen.

 

 

Sådan bør du arbejde med webtilgængelighed

Webtilgængelighed handler langt hen ad vejen om sund fornuft og teknisk disciplin. Derfor skal du sætte dig ind i dine brugeres behov. Det kræver et stort og ikke mindst fokuseret arbejde - og det gælder både selve udviklingen og den løbende vedligehold af dit website.

 

Der findes flere forskellige metoder til arbejdet med webtilgængelighed. Og de er gode hver for sig, men kombineres de, danner de et stærkt grundlag for at sikre reel webtilgængelighed. Her er der bl.a. tale om kvalitative ekspertvurderinger, som MCB gerne bidrager med samt kvantitative automatiserede tests udført via tilgængelighedsværktøjer som fx Youtube, Acrobat Pro og Color Safe. 

 

De tekniske ting ift. arbejdet med webtilgængelighed vil ofte blive varetaget af et webbureau, som fx MCB. 

 

Men uanset om du er redaktør eller designer, vil der også være meget at skulle igennem.

 

 

Arbejdet som redaktør:

Når du som redaktør vil sikre webtilgængelighed på dit site, er det vigtigt, at du tager dig af følgende:

 

 • Sidestruktur og opbygning

Indholdet på din side skal være organiseret korrekt, så det kan aflæses af både mennesker, søgemaskiner og digitale assistenter. Du bør derfor også have styr på korrekt brug af formatering bl.a. ift. H1, H2 og H3, som gøre dine sider nemme at overskue.

 

 • Læsbarhed

Sætninger bør være enkle og korte, og dit tekst bør altid være inddelt i mindre afsnit. Brug både overskrifter og underoverskrifter og sørg for, at Lix-tallet ikke ligger over 44.

 

 • URL og tags

Alle sider skal have titletags og metadescription, så det nemt kan afkodes, hvad de handler om.

 

 • Links

Lav beskrivende linktekster der forklarer brugeren, hvor han kommer hen, når han klikker på linket. De bør være på maks. 100 anslag. 

 

 • Instruktioner

Kombinér placering og tekst så der aldrig er i tvivl om, hvad du mener, når du guider brugeren rundt på dit site.

 

 • Billeder

Giv alle billeder beskrivende alt-tekster og brug dem kun rent dekorativt. Er det nødvendigt med fx diagrammer, så husk en forklarende tekst under.

 

 • Video og lyd

Lav altid transskriptioner af video og lyd bl.a. via undertekster på videoer. Og gør det muligt at både pause og stoppe en afspilning. Arbejdet som udvikler:

Når du arbejder med designet af dit website, bør du have fokus på følgende:

 

 • Tekstindhold

Sørg for, at dine tekster er bygget logisk op og lette at forstå

 

 • Farver og kontraster

Husk tilstrækkelig kontrast mellem forgrund og baggrund. Og gør ikke opmærksom på vigtige oplysninger alene via brug af farve.

 

 • Tekst og fonte

Benyt rigtig tekst med CSS styling og ikke grafisk tekst. Undgå overdrevent brug af versaler og mindre fontstørrelse end 10.

 

 • Linjelængde

Undgå både for lange og korte linjer. Det sænker læsbarheden. En linje er optimalt mellem 50-60 tegn. Brug også gerne bullet points og skriv tal i stedet for bogstaver.

 

 • Links

Sørg for, at alle links skiller sig ud visuelt, så de er lette at få øje på. Og undgå intetsigende tekster som fx ‘Klik her’.

 

 • Animation, video og lyd

Gør animationer, videoer og lyde tydelige.

 

 • Felter og formularer

Sørg for, at indtastningsfelter har beskrivende instruktioner og gør det muligt at rette fejl.

 

 • Navigation

Gør det nemt at navigere på tværs af sitet bl.a. via en søgefunktion.

Sådan arbejder MCB webtilgængelighed

Det er en stor mundfuld - det ved vi godt. Derfor finder du hos MCB eksperter, der står klar til at hjælpe dig i mål med din webtilgængelighed.

 

Ud fra de gældende bestemmelser i WCAG 2.1 gennemgår vi grundigt dit site og udarbejder en rapport til dig. I den fremgår det, hvor der er nogle ting, som du bør rette op på for at følge loven om webtilgængelighed. Den vil desuden indeholde forslag til, hvordan du optimerer og redigerer dit website.

 

Kan du ikke selv udføre de forskellige ændringer, eller vil du hellere bruge dine ressourcer et andet sted, hjælper MCB også gerne med at tilrette - det gælder både de tekniske ting såvel som dem, redaktøren bør varetage. 

 

MCB kan derfor spille alle roller for dig og på den måde hjælpe dig hele vejen rundt, indtil dit website lever op til lovgivningen om webtilgængelighed. Og så det bliver let for dig at udarbejde din tilgængelighedserklæring.

 

Den bør du efterfølgende føje til din footer på lige fod med fx din ‘Persondatapolitik’, så den er let at tilgå.

Er dit website brugervenligt og tilgængeligt for alle?

De fleste virksomheder - offentlige som private, har en forudsætning om at lade deres brugere blive mødt af en simpel service, der tilgodeser alle behov. 

Men lever dit website op til det? Og overholder det lovgivningen inden for området?

 

Arbejdet møder for tiden stor politisk bevågenhed, og derfor er det ikke noget, du bør gå på kompromis med - det kan ikke betale sig.

 

Lad derfor MCB lave en vurdering af dit website eller kontakt os for at høre med om webtilgængelighed, og hvordan du imødekommer lovgivningen om WCAG principperne.

Bo Hedegaard
Director, Partner