FOKUS:
Cloud
Education
Design
Marketing

Et målrettet site sikrer AMU Danmark stigende efterspørgsel på kompetenceudvikling

I en verden, der er i konstant udvikling, er efteruddannelse og kompetenceudvikling afgørende. Og med en landsdækkende service er AMU Danmark en stærk partner for virksomheder, der ønsker at mindske mængden af administrativt arbejde forbundet med netop efteruddannelse. Det budskab formidles nu på et nyt site, med skarpt design og nyt logo.

 

AMU Danmark er en landsdækkende sammenslutning af 16 erhvervsskoler og AMU-udbydere særligt inden for transport, lager og logistik, der har til formål at bygge bro mellem virksomheder og de skoler, der tilbyder efteruddannelsesmuligheder.

 

Efteruddannelse og opkvalificering er nemlig to vigtige emner, når det ønskes, at væksten fremmes, og arbejdsstyrken udvikles.

 

Med Danmarks bredeste, samlede uddannelsesportefølje positionerer AMU Danmark sig som en nøglespiller inden for strategisk kompetenceudvikling, hvorfor virksomheden formår at adressere unikke uddannelsesbehov på tværs af forskellige brancher og industrier. 

Og fokus er derfor på at være en uvurderlig partner for andre virksomheder bl.a. ved at lette den store mængde af administrativt arbejde, der er forbundet med efteruddannelse og opkvalificering.

 

Det indebærer en omhyggelig støtte gennem hele processen lige fra vejledning og rådgivning ift. Kompetencefonde til hjælp med at søge EU-fonde og puljemidler. Og med medarbejder-fuldmagter er det også muligt for AMU Danmark at søge VEU-godtgørelse og opsætte en huske-service, der giver en påmindelse, hvis en medarbejders certifikat er ved at udløbe. 

 

AMU Danmark assisterer altså i uddannelses- og kompetenceudviklingsindsatser, og på den måde er virksomheden med til at sikre, at medarbejdere får den bedst mulige uddannelse samtidigt med, at vækst og innovation understøttes.

 

Og i lyset af nødvendigheden af at formidle det budskab mest effektivt, opstod et behov for at skabe et website. Det skal fungere som et centrum for information, hvor virksomheder let kan finde og tilgå viden relateret til AMU Danmarks ydelser.

Citat logo

 

Når et samarbejde bare fungerer, og kemien er der, smitter det af på resultatet. Derfor har vi hos AMU Danmark i dag en meget flot hjemmeside, som er visuelt appellerende, og som giver præcis de muligheder, der er behov for.

 

MCB forstår arbejdsgangene inden for undervisningssektoren og formår at formidle dem i et design - både online og offline. Ud over et website har vi nemlig også fået leveret et række fysiske, trykte materialer, der går i tråd med det nye online design.

 

Derfor har MCB været med til at sikre, at AMU Danmark har en stærk og genkendelig profil i markedet.

 

Og netop synligheden arbejdes der dagligt på i samarbejde med MCB’s marketingteam, som hjælper med alt fra SoMe og content til Google Ads, SEO og generel rådgivning.

 

AMU Danmark føler sig i trygge hænder hos MCB.

soeren_axelgaard

Søren Axelgaard, Salgs- og markedschef hos AMU Danmark

En rød tråd på alle kanaler sikrer bedre samarbejdsmuligheder med uddannelses- og efteruddannelsessektoren

For AMU Danmark var det afgørende at finde en samarbejdspartner, der har en dyb forståelse for den specifikke kontekst, som uddannelses- og undervisningssektoren udgør. Valget faldt på MCB bl.a. på grund af referencer og beviste erfaringer fra lignende projekter.

 

Og samarbejdet udmøntede sig hurtigt i et produktivt fællesskab, hvor der blev skabt et klart overblik, en detaljeret plan og et solidt fundament for fremadrettede initiativer.

 

En af de centrale faktorer var MCB's dybdegående indsigt i efteruddannelsessektoren, hvilket var essentielt for at forstå AMU Danmarks unikke position. Den indledende dialog vedrørende strategisk tilgang og planlægning resulterede derfor i udviklingen af en tidssvarende hjemmeside bygget på Cloud, flere grafiske elementer og et moderne logo, der afspejler organisationens indre værdier og ydre mission.

 

AMU Danmark har nu med amudanmark.dk en stærk visuel identitet, der også inkluderer webgrafikker, ikoner og en designmanual og et ensartet udtryk på tværs af forskellige offline materialer, herunder brochurer, rollups, e-mail signaturer og videoer. 

Og der er i fællesskab med MCB's marketing specialister investeret i indsatser med fokus på synlighed via bl.a. Account Based Marketing (ABM) og re-marketing, mens der er blevet arbejdet målrettet med online annonceringsociale medierSEO, video (herunder case-video i fællesskab med Hancock) og content for at sikre en bredere eksponering.

Det har resulteret i høj performance med engagementsniveauer over gennemsnittet, og de mange henvendelser tyder på, at alle kampagner er blevet taget godt imod af de tiltænkte målgrupper.  

 

Alt sammen bidrager til at formidle AMU Danmarks vigtige budskab på en kort, simpel og visuelt tiltalende måde.

 

Og projektet har da også modtaget positiv respons - særligt ift. logo og hjemmeside. Den gode feedback kan bl.a. tilskrives en tydelig sammenhæng og mening bag hvert designvalg.

Effekten ses dog tydeligst i form af øget opmærksomhed gennem henvendelser fra online kampagner, en voksende følgerskare på LinkedIn og Facebook og forbedringer i SEO, hvilket løfter AMU Danmarks online tilstedeværelse.

AMU Danmark møder nu stigende efterspørgsel fra virksomheder, der ønsker at styrke deres medarbejdere

Den intuitive backend fungerer nu som et uundværligt arbejdsredskab, der ikke bare forenkler de interne arbejdsprocesser, men også optimerer den generelle tilstedeværelse med mulighed for bl.a. at dele relevant content, herunder videocases.

 

Fremtiden ser derfor lys ud for AMU Danmark, der lige nu kigger ind i kapacitetsopbygning for at kunne følge med den stigende efterspørgsel. Og det gælder ikke kun i forhold til den interne koordinering, da der også kigges mod yderligere samarbejder med uddannelsesinstitutoner.

 

Med en mere klar og målrettet tilgang til bl.a. marketing kan AMU Danmark nu positionere sig yderligere i det digitale landskab og dermed konsolidere en mere tydelig profilering. Det gør det lettere at tage imod nye samarbejdspartnere, der kan være med til at styrke fællesskabet - partnere kan i fremtiden også komme til at tælle regionale enheder, der særligt kan bidrage med ressourcer i de lokale marketingindsatser rundt omkring i regionerne. De kan således være en stor styrke, når det omhandler det opsøgende arbejde.

Der lægges derfor nu mere vægt på at samle kompetencer, der kan vejlede og yde støtte til organisationsudvikling.

 

Herunder skal der også udbygges yderligere på Totalløsning-konceptet. Det system skal videreudvikles og i højere grad formidles, så det sikres, at en virksomhed bliver hjulpet gennem alle dele lige fra det omstændige papirarbejde til de processer, der sikrer den korrekte efteruddannelse af medarbejdere.

Bo Hedegaard
Director, Partner

Vi samler på glade samarbejdspartnere

Gå på opdagelse i vores Education cases.