FOKUS:
HubSpot
Sales Hub
Marketing Hub

En strategisk tilgang til salg og marketing med HubSpot

Med HubSpot har Continia samlet salgs- og marketingaktiviteter. Løsningen har gjort det muligt at håndtere et komplekst økosystem og ved at centralisere data, er arbejdsgangene og kommunikationen mellem afdelingerne effektiviseret. Continia kan nu nemmere administrere leads, kunder og partnere, mens der frigøres ressourcer til at fokusere på vækst og effektivisering, hvilket understøtter en mere strategisk tilgang til både salg og marketing.

Continia

Global tilstedeværelse og kompleks struktur

Continia er førende leverandør af softwareløsninger til Microsoft Dynamics 365 Business Central, der effektiviserer arbejdsgange og øger produktiviteten for virksomheder verden over. Som en global virksomhed med hovedkontor i Nørresundby i Nordjylland og salgskontorer spredt over hele verden, betjener Continia kunder gennem et omfattende netværk af partnere.

Den partnerstruktur sikrer, at slutkunder altid har adgang til lokal support og ekspertise, mens Continia leverer de nødvendige værktøjer og løsninger til at optimere deres forretning.

For at håndtere den komplekse struktur og samtidig forbedre samarbejdet mellem salg og marketing, har Continia implementeret en integreret HubSpot-løsning. Den løsning centraliserer data og processer, så det er muligt for Continia at arbejde med en sammenhængende oplevelse på tværs af deres globale marked.

Integreret økosystem og effektiv datahåndtering

Udfordringer med kompleksitet, data, tracking og automatisering af arbejdsgange gjorde, at Continia ledte efter en ny softwareplatform til at understøtte deres udvikling i salg og marketing.

 

HubSpot blev med øget brugervenlighed og evne til at understøtte Continia's forretningsmodel valgt som erstatning. Og for at håndtere det komplekse økosystem har Continia implementeret en omfattende løsning med hovedfokus på Sales Hub og Marketing Hub, men med mulighed for også at tage de resterende Hubs i brug, hvorfor virksomheden allerede nu har en god suite-løsning.

 

Continia har flere datakilder bestående af bl.a. et website og en PartnerZone på Umbraco og eget ERP-system, hvis data samles i et centralt Data Warehouse. Herfra sendes alt data via en integration over i HubSpot.

 

I samarbejdet har MCB ikke udviklet disse integrationer, men fungeret som vejledende partner i at få struktureret Continia's data, så både marketing og salg kan bruge systemet effektivt.

MCB har sørget for korrekt opsætning mellem de mange systemer herunder også oprettelse og udvikling af de custom objects til data, der måtte være være nødvendige for at håndtere specifikke data- og integrationsbehov, så alle funktionaliteter i HubSpot kan udnyttes fuldt ud i samarbejdet mellem salg og marketing.
Der er altså blevet tilpasset kraftigt på et eksisterende setup, og der er blevet bygget custom apps og moduler.

 

Kernen har derfor været at skabe et overskueligt og brugervenligt økosystem for Continias medarbejdere, hvorfor fokus har været på korrekt rådgivning ift. at få lavet den mest optimale opsætning

 

MCB arbejder desuden på en dybere integration mellem Data Warehouse og HubSpot, så der sikres et to-vejs dataflow samt en integration mellem Microsoft App Store og HubSpot, som kan binde slutkunder sammen med licenser - noget der vil forbedre Continia’s evne til at administrere kunderelationer og licensdata.

Citat-ikon-hvid

 

Det har været guld værd at arbejde sammen med MCB. Med en solid forståelse for hvordan vores forretning og forretningsmodel fungerer har MCB's team med sin store HubSpot-erfaring bygget præcis det setup, vi har eftersøgt. De sørger altid for at finde de løsninger, der passer bedst på os, og de giver os en forståelse for forandring, når det er internt, vi bør tilpasse os.

 

Med sine kompetencer, sin viden og sin forståelse for Continia har særligt Martin formået at forklare HubSpot og de mange muligheder, systemet har for både vores meget tekniske topfolk og i lægmandstermer. Martin er altid tilgængelig, han svarer hurtigt på spørgsmål, han følger op - og han yder gerne en ekstra indsats for at få os i mål.

 

 

morten_contina 

 
 
MORTEN NIELSEN

CRM Automation Specialist hos Continia

Et mere styrket samarbejde mellem salg og markedsføring med HubSpot

Implementeringen af HubSpot har forbedret samarbejdet mellem Continia's salg- og marketingafdelinger, hvilket har resulteret i en mere effektiv og integreret arbejdsgang. Automatiseringen mellem de to afdelinger sikrer nemlig, at de arbejder tæt sammen og udnytter HubSpot's fulde potentiale for at drive vækst og succes.

 

Ved hjælp af HubSpot's værktøjer til bl.a. lead management, automatisering af kunderejser og lifecycle stages kan marketingteamet fange og modne leads, hvorefter der oprettes tasks, der sikrer, at salgsteamet inddrages på de rette tidspunkter i kunderejsen. Det betyder, at leads bliver behandlet på en struktureret og målrettet måde.

 

Marketingafdelingen er generelt kommet godt i gang med brugen af HubSpot, og derfor udnyttes i dag en stor del af de funktioner, som er stillet til rådighed i den valgte abonnementsløsning.

 

Salgsafdelingen drager efterfølgende fordel af de kvalificerede leads fra marketing, giver feedback og sender dem videre til partnere. Det eliminerer omkostningstunge opgaver og gør det muligt for salgsteamet at fokusere på arbejdet med pipelines og oprettelse af opportunities.

 

Continia afholder desuden flere webinarer, og med HubSpot bliver det i fremtiden muligt at optimere og automatisere mange af de nødvendige processer, der har med dem at gøre.

Continia

Citat-logo_blaa

Med HubSpot har Continia fået en centraliseret og brugervenlig platform, der samler alle deres salgs- og marketingaktiviteter, forbedrer datahåndteringen og muliggør avancerede integrationer skræddersyet deres komplekse økosystem.

 

MARTIN MENSBO CHRISTIANSEN

Head of HubSpot hos MCB

Continia

Vækst understøttes på globalt plan

Platformen inkluderer følgende komponenter:

  • Integration af flere systemer: Data fra bl.a. Continia's ERP og PartnerZone er centraliseret i et Data Warehouse, som sender data over i HubSpot. Det sikrer en ensartet og effektiv datahåndtering på tværs af salg og marketing, da begge afdelinger nu har adgang til de samme data og kundeoplysninger.

  • Brugervenlighed og tilpasning: HubSpot's intuitive interface og tilpasningsmuligheder gør det nemt for salg og marketing at administrere alt fra kampagner og leads til kundeemner samt at bearbejde disse.

  • Automatisering af arbejdsgange: Automatiserede processer til administration og håndtering af bl.a. lead management og kunderejser har reduceret manuelle opgaver og øget effektiviteten. Det har gjort det muligt for Continia at fokusere på strategiske initiativer frem for rutineopgaver.
Continia

Fremtidsudsigter og videreudvikling af HubSpot-implementeringen

Continia har ambitiøse planer for at udvide brugen af HubSpot. De har allerede set betydelige forbedringer i deres salgs- og marketingprocesser og oplever stadig mange muligheder for yderligere optimering og vækst.

En vigtig del af strategien bliver at integrere HubSpot med Microsoft App Source og at udvikle deres lead scoring-system, så flere af HubSpot’s avancerede automatiseringsfunktioner udnyttes.

Med HubSpot som en central del af den digitale infrastruktur er Continia derfor godt rustet til at fortsætte deres succes og innovation på globalt plan.

Hvem er Continia?

Med over 150 ansatte fordelt på 10 kontorer verden over, tilbyder Continia en række forskellige løsninger indenfor finans og bogholderi til Business Central. Deres innovative softwareløsninger har gjort dem til en betroet partner for virksomheder, der anvender Microsofts ERP-systemer. Continia's evne til at integrere deres løsninger med kundernes eksisterende systemer, såsom Zendesk og Microsoft CRM, har yderligere styrket deres position på markedet.

 

Continia har et stærkt fokus på at levere brugervenlige og effektive løsninger, der optimerer forretningsprocesser. De arbejder aktivt på at forbedre deres software og tilpasse den de skiftende behov, mens de indbygger den i kundernes eksisterende Business Central løsning – deraf navnet 'Built inside'. Deres forpligtelse til kvalitet og innovation har gjort dem til en pålidelig leverandør i branchen, kendt for at levere løsninger, der øger produktiviteten og reducerer omkostningerne for deres kunder.

 

Med en kombination af avanceret teknologi, brugervenlighed og stærke partnerrelationer har Continia cementeret sin position som en førende leverandør af softwareløsninger til Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Rasmus Høegh Refstrup
Customer Manager

Vi samler på glade samarbejdspartnere

Gå på opdagelse i vores HubSpot cases.